08.03.2012

ADHD is een hersenaandoening

Recent verscheen in het NRC een ingezonden brief van prof. dr. J.J.L. Derksen, klinisch psycholoog, waarin hij de Hersenstichting betichtte van misleiding van het publiek. Wat was er aan de hand? In een radiospotje van de Hersenstichting wordt ADHD een hersenstoornis genoemd. Volgens Derksen wordt ADHD daarmee ten onrechte gelijkgesteld met neurologische aandoeningen. De daaropvolgende […]

11 reacties