download

Stel, je leert iets nieuws en je komt er pas later achter hoe dit eigenlijk samenhangt met dingen die je al wist. Bijvoorbeeld: je leert hoe de Tweede Kamer in Nederland in elkaar zit, maar relateert dit niet aan kennis over democratie in het algemeen. Jammer, want dit zou effect kunnen hebben op hoe goed je de nieuwe informatie leert. Als je je voorkennis over democratie paraat had gehad, of zelfs actief had gereactiveerd, had je de nieuwe informatie over de Tweede Kamer dan beter onthouden? Deze vraag hebben wij gesteld in ons laatste onderzoek, nu gepubliceerd in Nature Science of Learning.

Om te onderzoeken of actieve reactivatie van eerder geleerde informatie (voorkennis) leidt tot betere integratie van oude met nieuwe informatie, hebben we eerstejaars studenten getest. Zij kregen nieuwe informatie uit hun studie te leren en werden later in het experiment getest op hun geheugen voor deze informatie. De proefpersonen kregen steeds gerelateerde informatie in twee delen te leren: eerst een woord met een plaatje en iets later hetzelfde woord met een beschrijving. Bij dit tweede deel werd de proefpersonen gevraagd om zo goed mogelijk het plaatje voor ogen te halen en het woord en de beschrijving met dit plaatje te verbinden. We vroegen ze ook om aan te geven hoe goed ze het plaatje terug konden halen. Vervolgens hebben we gekeken of het sterker reactiveren van het plaatje leidde tot beter geheugen voor de beschrijving en het plaatje en dit bleek ook het geval te zijn!

De volgende keer als je iets nieuws leert, denk er dus aan om na te gaan of je al iets hierover weet en probeer deze kennis actief terug te halen. Dit zal ervoor zorgen dat je de nieuwe informatie beter integreert met je voorkennis en het dus beter zult onthouden. Hierdoor kun je waarschijnlijk beter kennisnetwerken opbouwen die ervoor zorgen dat informatie langer onthouden wordt. Daarnaast vonden we in ons onderzoek dat het ook helpt als informatie goed op elkaar aansluit en als je zekerder bent dat je het gaat onthouden. In vervolgonderzoek gaan we kijken hoe dit mechanisme werkt in de hersenen en of het ook leidt tot betere herinneringen op de lange termijn.