test-986935_960_720

Te veel stress heeft een negatief effect op je schoolprestaties, dat weten we allemaal. Het is daarom bijna ironisch dat school tegenwoordig steeds stressvoller wordt, met toegenomen competitie en allerhande toetsmomenten. Moeten we dan niet gewoon van al die stomme (voortgangs)toetsen af?

Niet volgens een wetenschappelijk artikel van Tufts University dat laatst gepubliceerd werd in Science. Paradoxaal genoeg laten de wetenschappers daar namelijk zien dat juist het testen van jezelf op geleerde informatie – tegenover het steeds opnieuw leren van deze informatie – “beschermt” tegen de negatieve effecten van stress. Met andere woorden: als je je kennis maar test tijdens het leren maakt stress bij de uiteindelijke toets niet uit.

Stress vóór de toets

De onderzoekers lieten proefpersonen woordjes en plaatjes leren waarop ze een dag later werden getoetst. Eén groep deed dit door steeds opnieuw te leren en een andere groep door zichzelf te testen. De volgende dag kreeg de helft van de proefpersonen eerst rekensommetjes en ze moesten een speech houden. Hierdoor werd stress geïnduceerd bij deze groep terwijl een andere groep een niet-stressvolle taak kreeg. Vervolgens werden de eerder geleerde woordjes getoetst, direct na de stress en 25 minuten later.

Op deze tweede toets, dus een half uur na de stressvolle gebeurtenis, bleek dat de groep gestreste proefpersonen die zichzelf hadden getest een even goed geheugen voor de woordjes had dan de niet-gestreste proefpersonen. Daarnaast scoorden de proefpersonen die zichzelf hadden getest tijdens het leren hoger dan de groep die de informatie steeds opnieuw had geleerd. In deze groep was wel degelijk een negatief effect van stress op het geheugen te zien.

Dus, naast het vaak gevonden feit dat testen je geheugen verbetert, blijkt deze studiemethode ook nog eens immuun voor de negatieve effecten die stress heeft op het geheugen. Of je nou gestrest bent voor een toets of niet: het zou volgens dit experiment geen effect op je resultaten moeten hebben. Als je tijdens het leren je kennis maar regelmatig getest hebt.

Toetsen voor jezelf, niet voor een cijfer

Ik pleit er al langer voor dat we af moeten van het persistente idee dat toetsen alleen nuttig is om voortgang en expertise te toetsen, dit werkt toetsstress in de hand. Misschien moeten we in plaats daarvan toe naar een schoolsysteem waarin studenten zichzelf doorlopend testen, zonder bang te zijn dat dit tegen hen gebruikt kan worden. Zo zou de toetsstress sterk verminderd kunnen worden. En de prestaties verbeteren. En als we dan zover zijn kunnen we ook gaan accepteren dat je tijdens dit testen fouten mag – nee moet – maken. Want ook van fouten maken leer je!