Kiezen en Delen

Hoe kunnen we de armste mensen ter wereld helpen? Dat is niet alleen een morele kwestie, maar vooral een praktische: geld, scholing, kippen of krediet, waar doe je de miljard mensen die minder dan 1,25 dollar per dag hebben een plezier mee? Een driejarige studie met 11000 huishoudens, de grootste tot nu toe, toont aan dat hulp werkt en zelfs kosteneffectief is. Tegengas voor alle sceptische verhalen over ontwikkelingshulp van de afgelopen jaren.

Het overtuigende aan dit MIT-onderzoek is dat het zo systematisch en grootschalig is opgezet: in zes verschillende landen, van Peru tot Ethiopië, werden 10495 van de armste huishoudens van een dorp ingeloot om deel te nemen aan het hulpprogramma. Het programma bestond uit een combinatie van kleinvee, training om dat te beheren, geld om te zorgen dat in noodsituaties niet alles verkocht hoefde te worden, coaching, gezondheidsinformatie en toegang tot een spaarrekening. Een flink schot hagel dus, maar uit eerder onderzoek was gebleken dat zo’n integrale aanpak veel meer kans van slagen heeft dan één losse interventie. Dat maakt het wel een dure aanpak: de kosten per huishouden varieerden tussen 1400 en 6000 dollar per huishouden.

De resultaten van deze aanpak zijn hoopgevend. Een jaar na afloop van het programma verdienden de deelnemers meer en waren gezonder en minder gestrest dan degenen die niet voor dit programma geselecteerd waren. Vooral de inkomsten uit de levende have (geiten, cavia’s, bijen – men mocht zelf kiezen wat) stegen: gemiddeld met 37%, behalve in Honduras, waar een besmettelijke kippenziekte uitbrak ten tijde van het programma.

Op de opzet van het onderzoek valt wel iets aan te merken. Een plotselinge overkill aan cavia’s zou voor andere dorpsbewoners ook negatieve consequenties kunnen hebben. En doordat de aanpak zo veelomvattend was, is het onduidelijk welke onderdelen ervan zinloos waren en welke cruciaal. De onderzoekers zelf vermoeden dat psychologische factoren bij hebben gedragen aan het succes: het idee dat dat de toekomst er rooskleuriger uitziet, heeft effect op iemands investeringsbeslissingen. Maar de gemiddelde ‘return on investment’ -in India verdienden deelnemers met iedere dollar er vier extra- was zo hoog, dat met dit onderzoek zeer overtuigend bewijs is geleverd dat we de extreem armen echt kunnen helpen. In Ethiopië wil de overheid deze aanpak nu uitrollen naar 10 miljoen huishoudens.