Measles_Aztec_drawing

Al sinds voor de zomervakantie heeft de mazelen-epidemie Nederland in haar greep. Een paar weken geleden kwam het onderwerp op een feestje ter sprake. Een antroposofische moeder van een schattig 5-jarig meisje vertelde zonder schaamte dat ze haar dochter wel had laten inenten tegen polio, maar niet tegen ‘minder ernstige ziektes’ als mazelen. “Ze is sterk, dat kan ze wel hebben”, was haar oordeel. Ze had zo vaak in haar omgeving gezien dat kinderen ‘veranderden’ na een inenting, dat ze het niet aandurfde haar dochter aan ‘dat kwaad’ te onderwerpen. Ik vertelde natuurlijk dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat vaccinaties schadelijker zijn dan de ziekte waartegen ze beschermen. Maar ze hield vol dat ze liever om zich heen kijkt dan luistert naar wetenschappers die onder invloed staan van de farmaceutische industrie. Vervolgens benadrukte ze nogmaals dat ze geen vertrouwen heeft in de manipulatieve voorlichtingspraatjes van de overheid. Enigszins gechoqueerd haalde ik maar snel een glas wijn.

Vaccinatieweigeraars

Vorige week lag het aantal geregistreerde mazelengevallen nog op bijna 1000, maar het aantal werkelijke gevallen zal vele malen hoger liggen. De piek wordt verwacht na de zomervakantie, dus het einde is nog niet in zicht. Lang ging het over de mazelen-epidemie in de ‘Bible Belt’, waar de meeste gevallen geconstateerd zijn omdat streng gereformeerden vanwege hun religie hun kinderen niet laten inenten. Maar laatst bleek dat binnen een andere groep, de antroposofen, het aantal niet-gevaccineerde kinderen hoger lag dan binnen de streng-gereformeerden. Ik vind het schokkend dat een slimme vrouw, zoals de moeder op het feestje, ervoor kiest om haar kind niet te laten inenten tegen een ‘minder ernstige’ ziekte zoals mazelen. Ze gaat daarbij namelijk voorbij aan twee wetenschappelijke waarheden: 1) mazelen kan wel tot ernstige complicaties leiden en 2) vaccinaties leiden slechts in zeldzame gevallen tot complicaties. Hierover is al genoeg geschreven, ook in dit goede overzichtsartikel van wetenschap24. Daarnaast is laten vaccineren van je kind niet alleen goed voor zijn of haar gezondheid, maar draagt dit ook bij aan de algemene vaccinatiegraad in een gebied, waardoor iedereen beter beschermd wordt. Vaccineren is dus gewoon ook erg sociaal.

Hoeveel antroposofen hun kinderen niet laten inenten is niet makkelijk bij te houden: mensen met een reformatorische geloofsovertuiging staan geregistreerd bij een kerk, maar antroposofie is een manier van leven, er wordt dus niet systematisch bijgehouden hoeveel antroposofen er zijn. De mazelen lijken nu nog alleen de reformatorische scholen getroffen te hebben, en omdat er weinig interactie is tussen antroposofen en gereformeerden gelooft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat zij elkaar niet zo snel zullen besmetten. Het RIVM gaat dus niet over op een campagne om antroposofen te overtuigen tóch hun kinderen te laten vaccineren, wat ze eerder bij gereformeerden wel deed. “Dat is een keuze die mensen zelf maken”, aldus een woordvoerder van het RIVM.

Moedig ook hén aan te vaccineren

Ik vind dat raar, want ook de antroposofen zullen waarschijnlijk niet aan de mazelen-epidemie ontkomen. Al op één school in Zeist was voor de vakantie melding gemaakt van mazelen. Nu, aan het eind van de zomervakantie, heeft de epidemie niet de verwachte dip doorgemaakt die het RIVM verwachtte, en zullen veel kinderen die het virus hebben opgelopen weer naar school gaan. Schoolklassen zijn dé plek voor een snelle verspreiding van virussen, doordat kinderen de hele dag in een kleine ruimte op elkaar gepakt zitten. Eén besmet kind kan in één dag – als de kinderen niet ingeënt zijn, wat op veel antroposofische scholen het geval is – de hele klas besmetten. Iedere ouder die nu nog besluit te vaccineren kan kinderleed voorkomen door zijn eigen kind te beschermen, en door bij te dragen aan een hogere vaccinatiegraad op de scholen waardoor automatisch ook andere kinderen beschermd worden.

Het zou goed zijn als antroposofische ouders zich beroepen op échte wetenschap en niet blijven geloven in het gedachtengoed van Rudolf Steiner van een eeuw geleden. Er is op medisch gebied veel vooruitgang geboekt die verder gaat dan ‘het uitgaan van de innerlijke sterkte van een mens’. Mazelen is geen ziekte die ‘een heilzame werking heeft op het lichaam’, mazelen is gevaarlijk en kan bij 1 op de 10 gevallen tot ernstige complicaties leiden.  Als antroposofen het écht zo goed voor zouden hebben met de wereld, zouden juist zij hun kinderen laten vaccineren om de rest ook beter te beschermen. Nog voor de scholen weer beginnen.