DJAlognw

Als een groeidiamant beschouwt Hans Clevers, president van de KNAW, de enthousiaste en talentvolle leden van De Jonge Akademie. En als ze ‘gekke’ ideeën hebben waar de oude garde een beetje ongemakkelijk van wordt, haalt hij zijn schouders op en zegt ‘ach, die jonge honden’. En zo komt de wat statige KNAW toch weg met wat minder statige ideeën, vertelde Hans Clevers.

Dinsdag 19 maart 2013 zijn er weer tien veelbelovende, energieke wetenschappers toegelaten tot deze prestigieuze club. Ze werden geïnstalleerd in het Trippenhuis, het thuishonk van de KNAW. Met een malariaonderzoeker, sterrenkundige, medische en klinische psychologen, een Nederlandse taal- en cultuurwetenschapper, een victimoloog, een geschiedfilosoof, een voortplantingsbioloog, een socioloog en een dierecoloog, kunnen we spreken van een gevarieerd gezelschap. (lees meer over hun werk en motivatie in onze serie De Jonge Akademie over de knie). Dat moet wel interessante gesprekken en verrassende nieuwe invalshoeken voor hun onderzoek opleveren

Deze mensen maken voor de komende vijf jaar deel uit van een gezelschap van 50 leden. Naast hun gewone werk als wetenschapper, zullen zij zich samen richten op activiteiten rondom interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij.

Iedere lichting ontwerpt een project waarmee ze aan de slag gaan en contact zoeken met de maatschappij. Om een idee te krijgen wat dat bijvoorbeeld kan opleveren, is het leuk door te klikken naar het project Kennis op straat dat de lichting van 2012 heeft opgezet.

Nadat de leden zichzelf en hun werk kort maar krachtig en vaak met humor hadden gepresenteerd, werd ook het plan van de nieuwe lichting bekend gemaakt.

Met aandacht voor wat er speelt in de samenleving, presenteerde de lichting van 2013 hun project getiteld ’50 tinten wetenschap’. Dat klinkt wellicht pikanter dan het bedoeld wordt, hoewel het best wel wat intieme ontboezemingen kan opleveren. Ze willen namelijk elkaar gaan ondervragen over ethische overwegingen die ze in hun leven als wetenschapper tegenkomen. In plaats van de ver-van-je-bed-show die ethiek voor veel onderzoekers is door onpersoonlijke gedragscodes en droge beleidsrapporten, wil de lichting van 2013 dicht op de huid van de onderzoeker gaan zitten en ethische dilemma’s verkennen. Ze willen de kwaliteit van wetenschap bevorderen door alledaagse morele dilemma’s op de wetenschappelijke werkvloer bespreekbaar te maken en voorbeelden aan te reiken van (al dan niet) integere reacties op zulke dilemma’s.

Naar aanleiding van de interviews met de 50 leden van De Jonge Akademie zal een lijstje met vaak terugkomende dilemma’s ontstaan. Op basis daarvan zal met hulp van een professionele theatergroep een theaterproductie worden gemaakt. Dit theaterstuk gaat langs de Nederlandse universiteiten reizen, om zo het gesprek over ethiek in de wetenschap aan te gaan met een breder publiek.

Wij van SciencePalooza zitten graag in dat publiek, en berichtten natuurlijk te zijner tijd vanaf de eerste rij.

Omdat De Jonge Akademie altijd 50 leden heeft, en er nu tien nieuwe bijkwamen, leert een snelle berekening dat er ook tien oudere jongeren afscheid moesten nemen. Het plezier en de opgedane inspiratie straalde van de vrolijke dankwoorden. Lid zijn van De Jonge Akademie blijkt een erg verrijkende ervaring.Het is leuk te zien dat de tien nieuwe leden deze kans met enthousiaste toewijding en motivatie grijpen.