crowdfunding_crop

Wetenschap is populair. Wetenschappers leggen vaker en ook steeds beter uit waar ze mee bezig zijn. Bovendien lijken steeds meer mensen het te willen horen. In 2012 zag een aantal interessante vormen van wetenschapscommunicatie het licht.

Op Flintwave.com komen wetenschappers in contact met een breed publiek. Eerder schreef ik al dat Flintwave zowel een sociaal als een donatieplatform biedt. Wetenschappers presenteren hier hun werk en geïnteresseerden kunnen de ontwikkelingen volgen en eventueel geld doneren.

Nu subsidies voor wetenschappelijk onderzoek schaarser worden, is Flintwave een welkome aanvulling: het wordt eenvoudiger voor wetenschappers om extra financiering voor hun onderzoek te krijgen. Ze moeten hun best doen om op aansprekende wijze te communiceren waar ze het geld voor nodig hebben. Als dat lukt, kunnen de volgers hun waardering uiten door financiële steun aan een wetenschappelijk onderzoek. Flintwave geeft mensen met een interesse voor wetenschappelijke ontwikkelingen daarmee de kans om invloed uit te oefenen op welk onderzoek vooruitgang kan boeken (handig detail: Flintwave is een stichting met ANBI status).

Er staan zowel crowdfundprojecten als donatiepagina’s op Flintwave.com. Bij een crowdfundproject is het doel een bedrag binnen een bepaalde termijn op te halen, bestemd voor een specifiek omkaderd project. Op een donatiepagina kan doorlopend geld gegeven worden, zonder dat er specifieke financiële doelen zijn gedefinieerd.

Prof.dr. Gijs Wuite van de afdeling Fysica van Levensprocessen (Vrije Universiteit Amsterdam) heeft 2 donatiepagina’s op Flintwave.com. Hij gebruikt geavanceerde microscopische technieken om te begrijpen wat virussen zo sterk maakt. De ‘Atomic Force Microscope’ ofwel tastmicroscoop kan kleinere objecten bestuderen dan traditionele lichtmicroscopen. Zo kunnen de sterke en zwakke eigenschappen van virussen in kaart worden gebracht en worden gemanipuleerd. Op termijn kan dit bijdragen aan een effectievere bestrijding van virussen. Wuite zet deze bijzondere microscoop ook in om DNA te ‘betasten’, om zo meer inzicht te krijgen in complexe biologische processen van DNA en eiwitten die met normale microscopie onzichtbaar bleven.

Op een heel ander niveau wordt op Flintwave.com via een crowdfundproject aandacht gevraagd voor het 3D-printen van nieuwe oren, voor reconstructie na verminking door verbranding. Ernst-Jan Bos van het VU Medisch Centrum in Amsterdam probeert in samenwerking met de Brandwondenstichting een materiaal te ontwikkelen met de eigenschappen van kraakbeen, waarmee oren veilig kunnen worden gereconstrueerd.

Dr. Asselbergs van het UMC Utrecht wil meer begrijpen over het ontstaan van een erfelijke hartspierziekte. Het verloop verschilt erg van patiënt tot patiënt, met als enige zekerheid dat genezing nog niet mogelijk is. Zebravissen vormen een geschikt diermodel om genetische aspecten van hartziekten te onderzoeken. Daarom zullen deze tropische visjes worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in hoe de genetische afwijkingen die bij patiënten worden gevonden, leiden tot deze fatale ziekte.

Er is momenteel nog een crowdfundproject dat biologische aspecten onderzoekt, maar dan in een geheel andere context: Willem Verbeke, professor Sales en Account Management aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam wil de neurobiologische basis van professionele kerncapaciteiten in kaart brengen. Deze inzichten moeten het functioneren van en de communicatie tussen professionals in kennisintensieve ondernemingen verbeteren.

Waar financiering van wetenschappelijk onderzoek totnogtoe grotendeels achter de schermen plaatsvond, kan iedereen nu bijdragen aan onderzoek dat hij/zij belangrijk vindt. Wetenschappers met kennis en goede ideeën en potentiële sponsoren kunnen elkaar op Flintwave.com nu gemakkelijker vinden. De samenkomst van twee partijen die naar elkaar op zoek waren maar niet goed wisten waar ze moesten kijken, geeft een welkome impuls aan het Nederlandse wetenschappelijke klimaat.

Foto door: Photos by Mavis