Laat ik voorop stellen dat deze exercitie, een wetenschappelijk stemadvies, niet op een wetenschappelijke manier tot stand gekomen is. Er is hooguit een paar keer het woord wetenschap in een partijprogramma geturfd (een echte wetenschapper turft) et voilà, het advies is gemaakt. Verder is er aleen gekeken naar het partijprogramma van drie partijen; 50+, de Partij voor de Dieren en de PiratenPartij. Allemaal kleine partijen die in de peilingen een aantal zetels wordt toebedeeld. Hoewel we weten dat dit de waan van de dag is, Marjanne Thieme die wordt betrapt op het eten van een enorme kippenbout van de kiloknaller kan haar partij een paar zetels kosten natuurlijk. Het zijn ook allemaal ‘one-issue’ partijen Uit het vorige kabinet hebben we gezien dat gedoogsteun van een kleine partij (SGP) veel kan opleveren. Daarom zijn deze partijen toch interessant.

50+

De ouderenpartij, 50+ meldt in hun partijprogramma, niets maar dan ook werkelijk niets over wetenschap. Geen extra geld naar de vakgroep gerontologie of meer innovatie in de zorg. In het partijprogramma staat wel dat er meer toiletten moeten komen in de trein maar niets over wetenschap! Geen geld erbij of eraf. Hier worden we niet veel wijzer van, als oudere jongere is mijn stemadvies voor 50+  negatief.

De Partij voor de dieren

Vier maal wordt het woord wetenschap genoemd in het partijprogramma van de Partij voor de Dieren. De PvdD vindt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek van essentieel belang voor een goede, vruchtbare en onafhankelijke wetenschap. De PvdD gaat niet in of er meer of minder geld naar wetenschappelijk onderzoek of onderwijs moet gaan. Over het gebruik van proefdieren en het gebruik van genetisch gemanipuleerde dieren heeft de PvdD een sterk standpunt: aan dieren wordt niet geknutseld. Als het aan de PvdD ligt, komt een verbod op het genetisch manipuleren en klonen van dieren. Dit zal grote consequenties hebben voor het bio-medisch onderzoek. Momenteel worden vooral ratten en muizen  gebruikt voor bio-medisch onderzoek daarbij wordt ook veel gebruik gemaakt van genetisch gemanipuleerde dieren, bijvoorbeeld het uitschakelen of extra actief maken van een bepaald gen om de functie van het gen te achterhalen.

De PvdD is op termijn ook voor de afschaffing van het gebruik van proefdieren. Volgens de PvdD zijn proefdiervrije technieken veel betere modellen gebleken om onze kennis te vergroten over ziekte en gezondheid bij de mens. Met dit laatste ben ik het niet helemaal eens, proefdiervrije technieken hebben de potentie om op termijn betere modellen te worden maar zijn het op dit moment beslist nog niet. Wel ben ik het eens met de PvdD dat er meer geïnvesteerd moet worden in alternatieven voor dierproeven. Ben je erg begaan met het lot van dieren en ben je voor (op termijn) afschaffing van dierproeven dan is dit jouw partij. Daarnaast durft de PvdD ook een duidelijke keuze te maken voor fundamenteel onderzoek.

De piratenpartij

Waar 50+ en de PvdD in de peilingen stabiel op een of twee zetels staan is het de vraag of het de PiratenPartij ook lukt om na 12 september in de tweede kamer te komen. Het verkiezingsprogramma van de PiratenPartij draait om de vrije informatiesamenleving en alle bekende thema’s zoals zorg, veiligheid en ook wetenschap zijn hieraan gekoppeld. Wetenschap speelt een belangrijke rol in het verkiezingsprogramma en wordt 10-tal keren genoemd en bij zinnen zoals “De wetenschap is één van de ankers van een optimaal functionerende democratie”  en “Wetenschap dient daarom onafhankelijk zijn en geen taboes kennen” zullen de meeste wetenschappers smelten. Een belangrijk punt van de PiratenPartij is om om alle ruwe wetenschappelijke data te publiceren en alle wetenschappelijke publicaties vrij toegankelijk maken, als het tenminste door de overheid gefinancierd is. De PIratenPartij wil ook het huidige patentensysteem hervormen om innovatie te bevorderen. Dit laatste is vooral een mooi streven maar zet alleen zoden aan de dijk als het internationaal wordt uitgevoerd. De PiratenPartij draagt wetenschap duidelijk een warm hart toe maar beperkt zich vooral tot maatregelen die open wetenschap bevorderen. Stem op de PiratenPartij als open wetenschap voor jou erg belangrijk is.