pvv

Moet een hoger opgeleide op Wilders willen stemmen? Sciencepalooza nam het – zeer leesbare – verkiezingsprogramma van de PVV erbij en lichtte de standpunten van Wilders door op hun merites voor het Nederlandse (hoger) onderwijs en de wetenschap.

Bij de verkiezingen van 2006 was 9% van de PVV-stemmers hoogopgeleid, in 2009 was dat 13%. Van alle hoger opgeleiden zegt 3-4% in peilingen voornemens te zijn op Wilders te stemmen.

Hoger opgeleiden vormen in Nederland een stem van belang. Met zo’n 415.000 studenten op het HBO en nog eens 240.000 op de universiteit vormen hoger opgeleiden een significant deel van de bevolking. Volgens CBS-cijfers hebben 42% van de vrouwen, en 36% van de mannen tussen de 25 en 35 jaar inmiddels een HBO- of WO-diploma.

grootste werkgevers

Daarmee is nu ongeveer een kwart van de stemgerechtigden onder de 65, ofwel een derde van de werkende beroepsbevolking, hoger opgeleid. Voor die mensen was die hogere opleiding een duidelijk instrument om zich persoonlijk, maar ook economisch te ontwikkelen: ze verdienen gemiddeld bijna het dubbele van mensen die geen HBO- of WO-opleiding hebben afgerond. Ook voor niet-hoger opgeleiden kunnen onderwijs- en wetenschapsinstellingen overigens financieel belangrijk zijn: de 14 Nederlandse universiteiten bijvoorbeeld behoren allemaal tot de grootste werkgevers van hun regio’s.

In hoeverre is een stem op Wilders van een hoger opgeleide in het algemeen, en een wetenschapper in het bijzonder, een stem die aansluit bij de plannen die de PVV voor hoger opgeleiden en de wetenschap in petto heeft?

Uit de oneliners van Wilders zijn helaas hooguit de contouren van een plan van aanpak voor het onderwijs, de wetenschap en de universiteiten te destilleren. We weten dat de PVV de langstudeerboete een goed idee vindt en kennen zijn onmin voor linkse hobbies in het algemeen. De vraag is alleen: vindt de PVV onderwijs en onderzoek een linkse hobby, of is het juist het fundament onder de Nederlandse economie?

data

Een wetenschapper wil echter graag de data zien. Dus telden we het aantal keer dat met wetenschap geassocieerde woorden in het verkiezingsprogramma van de PVV voorkwamen. Ook hebben we dit even vergeleken met het programma uit 2010.

Het is niet onredelijk te stellen dat uit het verkiezingsprogramma van de PVV blijkt dat Wilders nauwelijks een mening heeft over wat er met het Nederlandse hoger onderwijs moet gebeuren. Ook het stimuleren van (wetenschaps-gedreven) innovatie, met het idee dat Nederland op die manier ook economisch voordeel kan hebben van de relatief goed opgeleide beroepsbevolking, is iets waar de PVV in ieder geval geen woord aan vuilmaakt.

Uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau blijkt waarom: Wilders wil op innovatie 4.6 miljard bezuinigen. Ook bij de rest van de wetenschap wil hij nog eens 180 miljoen weghalen.

Conclusie:

Geert Wilders toont bijzonder weinig belangstelling voor de positie van het onderwijs en de wetenschap in Nederland. De PVV wil zelfs extra bezuinigen op zowel innovatieprojecten als de wetenschap zelf. Het enige waar de wetenschap voor de PVV nuttig voor lijkt te zijn is het uitvoeren van contractonderzoek voor de partij, zoals naar de kosten van immigratie of de kosten van de euro. Het sciencepalooza-eindoordeel voor het wetenschapsbeleid van de PVV is dan ook: zeer zwak.