LogoSP

Op zoek naar de wetenschapsstandpunten van de SP viel als eerste de duidelijke site op. Van alle bekeken partij-websites is die van de SP de enige met een kopje “Standpunten”, waar een dropdown-menu met álle standpunten, van A tot Z, staat. Geen verkiezingsprogramma van 45 pagina’s downloaden en speuren naar het hoofdstukje over wetenschap – maar gelijk via het kopje “onderwijs en wetenschap” naar maar liefst 39 alfabetisch geranschikte onderwerpen. Van 1040-urennorm, via brede school, lerarentekort, passend onderwijs en schooluitval naar voorschoolse opvang. De SP heeft overal een mening over. Eén van de 39 onderwerpen is het kopje onderzoek, waar de SP-standpunten over dit onderwerp gevonden kunnen worden. Helaas bestaat die pagina niet. Jammer van de mooie site, maar toch maar weer het programma downloaden.

Hoofdstuk 7 van het programma “Nieuw Vertrouwen” heet “Investeren in Kennis en Onderwijs”. In de samenvatting staat: “We morrelen niet aan de studiefinanciering en de basisbeurs en nemen maatregelen om de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek te waarborgen.” Dit wordt iets verder uitgebreid in twee standpunten van de partij:

24. Om de toegankelijkheid voor studenten uit gezinnen met een laag inkomen te verbeteren, verhogen we de aanvullende beurs. Aan een leenstelsel hebben we geen behoefte, omdat scholieren en studenten hier geen belang bij hebben. Het collegegeld voor de tweede studie wordt niet verhoogd, maar gelijkgesteld aan het wettelijk collegegeld.

26. We hebben belang bij meer onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Daar willen we meer geld voor beschikbaar stellen. Opdrachtgevers en onderzoekers houden zich voortaan aan de gedragscode voor onafhankelijk onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Fundamenteel onderzoek wordt bevorderd, we verzetten ons tegen de trend dat wetenschappers zich steeds meer moeten richten op onderzoek dat direct economisch nut heeft.

De SP is inderdaad de énige partij die de studiefinanciering wil behouden, terwijl alle andere partijen meer neigen naar een leenstelsel. Voor de studenten, die de wetenschappers van morgen zijn, zou dit natuurlijk erg fijn zijn. Het tweede standpunt is precies wat veel fundamentele wetenschappers willen horen: méér fundamenteel onderzoek, minder focus op directe valorisatie van onderzoek.

Het CPB is redelijk positief over de plannen van de SP. Van de verzameling maatregelen die de SP voorsteld valt 1,3 miljard euro in de categorie “kansrijk”. Het CPB licht dit verder echter voornamelijk toe op de vele maatregelen voor het onderwijs, en gaat niet heel ver in op de maatregelen voor de wetenschap. De SP wil wetenschap en onderzoek beter maken door kenniscentra samen te voegen, kortingen op specifieke impulsmaatregelen door te voeren, en subsidies voor OCW in te voeren. In theorie klinkt dit allemaal best prima, maar de vraag is weer, hoe ze dit voor elkaar willen krijgen. Welke kenniscentra worden samengevoegd? Welke impulsmaatregelen worden samengevoegd?

Deze hekkensluiter in de serie over het wetenschapsbeleid van de politieke partijen illustreert dat de meeste partijen eigenlijk niet echt slecht scoren op het wetenschapsbeleid, behalve dan de PVV. Ook Maarten Keulemans concludeerde dit al: “Wie voor wetenschap is, heeft best nog wat te kiezen. Alleen de PVV kun je maar beter links (pardon, rechts) laten liggen”. De vraag blijft echter bij álle partijen hoe de voorstellen precies uitgevoerd gaan worden. Want, zoals Tim van Opijnen eerder al schreef: “Nergens in het programma zijn de details terug te vinden hoe deze punten uiteindelijk gefinancierd zullen worden of tot beleid zullen komen”. En dit geldt voor alle partijen. Ze hebben wel mooie ideeën, maar of ze hun beloftes nakomen, moet nog maar gezien worden na de verkiezingen en de coalitievorming. Een een “mooie heldere visie voor Nederland als kennis/wetenschapsland” is nergens te vinden. Is het dan toch tijd voor een Partij voor de Wetenschap zoals in 2010 voorgesteld?

Lees alle andere delen van deze serie via: http://www.sciencepalooza.nl/tag/politiek/