PvdAlogo

We richten ons hier de hele week al op wetenschap, hoger onderwijs en innovatie, en mijn opdracht was om eens wat dieper naar het PvdA programma te kijken. Zoals te verwachten zijn er in ieder partijprogramma mooie beloften te vinden, en de PvdA doet daar aan mee.

Een paar suggestieve quotes uit het programma kort op een rijtje:

1. “De bezuiniging op het nationale onderzoeksbudget (voorheen uit de aardgasbaten) betekent dat we vanaf 2015 in totaal 2500 minder promotieplaatsen aan Nederlandse universiteiten en instituten zullen hebben. Dit zal zo spoedig mogelijk moeten worden ingelopen […]. “

2. “Ondernemers weten zelf het beste waar hun kansen liggen. Innovaties komen van mensen, bedrijven, de wetenschap, niet uit de Ministeries. Daarom kiest de PvdA voor gericht innovatiebeleid. Een beleid dat nauw aansluit bij de successen van economische netwerken rond zogenaamde ‘talent towns’. Innovatiebeleid dat tevens de basis legt voor antwoorden op toekomstige uitdagingen.”

3. “Tevens zal de PvdA zich naast de al bestaande ‘talent towns’ ook hard gaan maken voor de ontwikkeling van nieuwe netwerken, zoals een Medical Health Campus rond Oss en Boxmeer.”

4. “Onze toekomstige economische groei en banen zitten voor een flink deel in de technische sectoren. Het grote knelpunt is het gebrek aan technisch opgeleide mensen. Het aantal techniek studenten moet daarom de komende jaren verdubbelen.”

5. “4,5 miljoen mensen in Nederland hebben een chronisch ziekte en dit aantal stijgt snel. Chronische ziekten zorgen voor veel leed, € 20 miljard zorgkosten, en minder arbeidsdeelname. De PvdA vindt dat chronische ziekten krachtig moeten worden bestreden door versterken van preventie, integrale zorg, wetenschappelijk onderzoek en een gericht nationaal actieprogramma chronische ziekten.”

6. “[…] We moeten ons meer gaan toeleggen op het maken van goede, innovatieve producten en niet louter een diensteneconomie willen zijn. De potentie van onze (kennisintensieve) maakindustrie, die zich onderscheidt door een hoge toegevoegde waarde, moet beter worden benut.”

Daarnaast wil de PvdA de langstudeerboete afschaffen en van de studiebeurs een leenstelsel maken. Volgens het CPB heeft de laatste maatregel een negatief effect op de deelname in het hoger onderwijs en een onduidelijke uitwerking op de ontwikkeling van het bbp. Het CPB schrijft echter ook dat het totaal plan aan onderwijsmaatregelen, zoals de meeste partijen (behalve de PVV) een positieve uitwerking  zal hebben op de lange termijn. Dit is misschien wel de grootste onzin die in de CPB doorberekening zijn terug te vinden. Op de lange termijn betekent namelijk ergens tussen 2030 en 2070, en dat moge voor iedereen duidelijk zijn, is veel te ver in de toekomst om een zinnige uitspraak over te doen.

Uiteindelijk vergeet ik nog helemaal te vermelden dat de PvdA, net als de SP een Nationale Investerings Bank (NIB) wil oprichten. Een soort bank die het MKB gaat financieren om innovatief te zijn en waar de PvdA 600 miljoen voor over heeft maar waarvan nog nooit iemand heeft onderzocht of zoiets wel nut heeft.

Op zich worden in het verkiezingsprogramma best interessante punten besproken. Ik vraag me bij het lezen alleen constant af of dat het misschien beter een verkiezings-proefballonnetjes-programma genoemd kan worden. Want nergens in het programma zijn de details terug te vinden hoe deze punten uiteindelijk gefinancierd zullen worden of tot beleid zullen komen. Overigens geldt dit natuurlijk voor alle partijen.

Daarnaast is ook de vraag wat de PvdA echt belangrijk vindt en waar ze over zal willen onderhandelen als ze de kans krijgt om te regeren. Uit het verleden blijkt dat wetenschap, onderzoek en hoger onderwijs niet hoog op de prioriteitenlijst staat. Ik begrijp natuurlijk best dat regeren in Nederland alleen in coalitieverband kan en dat er compromissen moeten worden gesloten, maar omdat zowel beloftes als prestaties uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst wantrouw ik ook hier het verkiezingsprogramma en verwacht ik er, wat betreft wetenschap en hoger onderwijs, weinig van.

Kortom er staan best aardige plannen in het PvdA programma, maar net zoals bij alle anderen partijen ontbreekt het volledig aan een mooie heldere visie voor Nederland als kennis/wetenschapsland. Nederland behorende tot de top 5 kennislanden in de wereld (oh nee dat werd vorig jaar bijgesteld tot de top 5 in Europa) wordt daardoor steeds onwerkelijker.

Beoordeling: aardig (met daarbij de kanttekening dat het programma van de PvdA niet slechter is dan bijvoorbeeld D66 of VVD, terwijl die twee wel een hogere beoordeling kregen).