D66logo

Van oudsher werpt D66 zich op als dé onderwijspartij. De laatste jaren is onderwijs echter niet het onderwerp waarop de partij zich onderscheidt. Dat verleidde PvdA-wethouder Lodewijk Asscher tot een open brief aan D66-leider Pechtold. ‘Beste Alexander,’ zo schreef hij in NRC Handelsblad, ‘jouw agenda geeft voeding aan het cynisme over het onderwijs’. Wel geld, geen ideeën, dat is D66 als het op onderwijs aankomt, aldus Asscher. Geldt dat ook voor onderzoek?

Programma

Onderwijs prijkt als tweede van de acht hoofdthema’s op de D66-verkiezingsagenda. En er zijn wel degelijk ideeën. Scherpere toelatingseisen voor lerarenopleidingen, een hoger salaris en daarmee meer waardering voor het leraarsvak, en minder overhead; het moet allemaal leiden tot beter onderwijs. En het onderzoek gaat in de slipstream mee. D66 wil universiteiten toegankelijker maken voor studenten, en ze tegelijk goed equiperen met middelen om de afgestudeerden verder te helpen. En daarom wordt het tijd dat de Nederlandse overheid weer investeert in wetenschap, en ruimte biedt voor ongebonden fundamenteel onderzoek, aldus het D66-programma.

Er is echter ook een addertje. D66 is ook sterk vóór innovatie. En dus wil D66 dat universiteiten, overheden en bedrijven meer gaan samenwerken. Publiek-private samenwerking, dus. D66 gaat daarin mee in het topsectorenbeleid, waarover het afgelopen jaar veel te doen is geweest. En dat brengt weer het risico met zich mee dat een deel van het ongebonden onderzoek toch weer naar bepaalde toepassingen wordt gestuurd.

Cijfers

De doorberekeningen van het Centraal Plan Bureau (CPB) bevestigen de plannen van D66; de partij stelt 0,3 miljard euro extra beschikbaar voor NWO, onderzoeksfaciliteiten en succesvolle projecten van universiteiten en kennisinstellingen. Daarnaast trekt D66 0,2 miljard euro extra uit voor topconsortia voor kennis en innovatie.

Conclusie

D66 investeert fors in onderwijs, en ook in fundamenteel onderzoek. In een kabinet dat kiest voor wetenschap zou D66 dus niet misstaan. Het sciencepalooza-eindoordeel voor het wetenschapsbeleid van D66 is dan ook: zeer goed.