CDAlogo

Het verkiezingsprogramma van het CDA heet “Iedereen” – de hoge verwachting scheppend dat werkelijk iedereen, van jong tot oud, van laag- tot hoogopgeleid, beter zal worden van de plannen van het CDA voor de komende kabinetsperiode.

“Samen komen we sterker uit de crisis” vindt het CDA. Ze willen daarom niet alleen bezuinigen, maar ook investeren en hervormen. Onder andere in onderwijs en innovatie, door “meer kwaliteit in het onderwijs”, door “ de basisbeurs voor bachelor-en masterstudenten te handhaven” en door de mening dat “om te kunnen studeren hoef je niet eerst schulden te maken”. Mooie  plannen, die er inderdaad toe kunnen leiden dat onderwijs beter wordt en hoger onderwijs beschikbaar blijft voor iedereen. Een ander punt in de samenvatting is: “structureel meer middelen voor fundamenteel onderzoek”. Daar kan geen enkele wetenschapper het mee oneens zijn. Maar hoe willen ze dat dan voor elkaar krijgen?

In het hoofdstuk “Kennis maakt het verschil” wordt verder uitgeweid over deze onderwerpen. “Onderwijs en onderzoek op universiteiten en in het bedrijfsleven moeten hun internationaal vooraanstaande positie behouden dan wel verbeteren” schrijft het CDA. “Wij investeren in mensen – van het versimpelen van regels voor buitenschoolse opvang tot het onderzoekers de kans geven Nederland weer tot de top 5 van de kenniseconomieën te laten behoren, en we willen dat mensen zich blijven ontwikkelen”. Mooie woorden.

Het hoofdstuk “Onderzoek en Innovatie” is echter schrikbarend kort. En er staan een aantal opvallende tegenstellingen in. Het eerste punt “Het topsectorenbeleid dient met kracht te worden voortgezet …” klinkt als de schrik van veel wetenschappers, die nu juist zo graag van het topsectorenbeleid af willen. Echter, schrijft het CDA hoopgevend: “In aanvulling hierop zullen structureel meer middelen beschikbaar komen voor fundamenteel onderzoek. Deze zullen op basis van kwaliteit worden toegekend”- dat is precies wat veel wetenschappers willen. Maar hoe kan het CDA in tijden van crisis geld hebben voor zowel het topsectorenbeleid als extra fundamenteel onderzoek? Ik ben geen expert op het gebied van financiën, maar dat je iedere euro maar één keer kunt uitgeven lijkt mij duidelijk. De doorrekening van de plannen door het Centraal Planbureau geeft dezelfde tegenstelling: “Ten slotte intensiveert het CDA 0,3 mld euro op fundamenteel onderzoek middels innovatiecontracten met universiteiten en het bedrijfsleven.”

Conclusie:

Over het algemeen lijkt het verkiezingsprogramma van het CDA niet heel slecht voor wetenschappers te zijn – iets wat ook Maarten Keulemans van de Volkskrant al opmerkte in zijn analyse van verkiezingsprogramma’s. Toch kan ik als bioloog niet op een partij stemmen die serieus denkt over het onderwijzen van “Intelligent Design” als alternatief voor evolutie, maar ze lijken te begrijpen dat investeren in wetenschap en onderwijs op termijn meer oplevert dan alleen bezuinigen. Lijken, want of het in de praktijk ook gebeurt is nog maar de vraag. Het sciencepalooza-eindoordeel wordt dan ook “redelijk goed”.