Een vriendin van me had zeven jaar geleden last van een nogal vreemde uitslag op haar benen. Vooral s’avonds werd de uitslag goed zichtbaar wat tijdstechnisch nogal onpraktisch was voor een beoordeling door haar huisarts. Daarom leek het haar handig om er foto’s van te maken en ze vroeg vervolgens de huisarts naar welk e-mail adres zij de foto’s kon sturen. Foto’s maken was een goed idee maar aan e-mail deed de arts niet: uitprinten en meenemen was een beter plan.  Sindsdien is er het een en ander verbeterd maar volgens de Amerikaanse cardioloog Eric Topol en schrijver van het boek “ The creative destruction of medicine” is  60% van de artsen in Amerika nog steeds niet via e-mail te benaderen. Een belangrijke boodschap uit het boek van Topol is dat de gezondheidszorg voor een aanzienlijk deel nog in de analoge wereld verkeert. Topol pleit voor een nieuwe benadering van de gezondheidszorg waarbij de mogelijkheden die de moderne ICT biedt veel beter door artsen wordt benut.

Smartphones

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor smartphones die het gemakkelijk maken om een aantal standaard metingen thuis uit te voeren. Intelligente weegschalen, bloeddrukmeters en bloedsuikermeters zijn voorbeelden van apparatuur die gekoppeld kunnen worden aan de steeds sterkere en snellere smartphones die vervolgens de gegevens naar de huisarts kunnen sturen. “Witte jassen bloeddruk”, het verschijnsel dat een deel van de mensen een hoger dan normale bloeddruk ontwikkeld in de aanwezigheid van een arts, zou daarmee tot verleden tijd kunnen behoren en het consult efficienter maken. Omgekeerd zou een dokter die online inzage heeft in de metingen van een patiënt, deze ook actief kunnen oproepen voor een consult als de data dat onverhoopt zou aangeven. Recent is een pilot uitgevoerd met een aan een iPhone gekoppeld ECG apparaat dat hartfilmpjes kan maken. Dit apparaat werd onder 50 personen over de hele wereld verspreid. Analyse van deze ECG’s door een arts uit Los Angeles bracht een deelnemer woonachtig in Nigeria met serieuze hartproblemen aan het licht.

Empowerment

Een bijkomend voordeel is dat de patiënt door inzicht in zijn eigen gegevens ook meer inzicht in z’n eigen gezondheid krijgt, en daardoor eerder geneigd is actie te ondernemen door bijvoorbeeld ongezond gedrag te veranderen of meer therapie trouw te zijn. Empowerment wordt dit op z’n Amerikaans genoemd. Een mooi voorbeeld hiervan komt van de Amerikaan Dan Hon die vorig jaar de diagnose diabetes type 2 kreeg. Hij veranderde pas drastisch z’n lifestyle toen hij de waardes van z’n gewicht, vetpercentage, voedselinname en bloedsuiker in een grafiek onder ogen kreeg.

Niet nieuw

Natuurlijk zijn al deze middelen niet nieuw; een diabetespatiënt wordt al sinds jaar en dag aangeraden om bloedsuikergegevens en voedselinname in een boekje te noteren. Vaak wordt dit niet gedaan omdat het te omslachtig is. Oplossingen uit de ICT maken het nu vooral veel gemakkelijker om meetgegevens en medicijngebruik met een arts te delen, en ze voor de patiënt inzichtelijk te maken. Daarnaast kunnen moderne mobiele applicaties in onderontwikkelde regio’s van de wereld als surveillance middel ingezet worden voor algemene gezondheidzorg of het tijdens het testen van nieuwe therapieën. In theorie kunnen zo gebieden die historisch geen goede gezondheidszorg infrastructuur hebben, aangesloten worden op een nieuwe vorm van medische zorg.

ICT kan er dus voor zorgen dat de huisarts maar ook de patiënt beter inzicht krijgt in diens gezondheid. Mooie reden ook om een smartphone aan te schaffen; “deze smartphone is goed voor mijn gezondheid”.