Utrecht, 18 april 2012

Lieve Marja,

Het gaat niet goed aan deze kant van de bestuurstafel. Onze Academia (OA) staat op de rand van de afgrond. Wij hebben – destijds op jouw verzoek – de kwaliteit van het onderwijs sterk verlaagd en ons gericht op valorisatie van waardeloos onderzoek, maar het heeft niet mogen baten. We trekken het niet meer.

En dus dacht ik: als je toch met reddingsplannen in de weer bent, waarom neem je niet gelijk de universiteiten mee? Gewoon, allemaal tegelijk. Geef toe, dit past prima in het Amarantis-plaatje. Meer nog dan de scholenreus is OA van maatschappelijk belang, niet alleen regionaal, maar ook nationaal. Bovendien herbergt OA veel meer mensen dan Amarantis. Met vergelijkbare argumenten kon je Amarantis wat geld toeschuiven. Gelikte marketing, sjieke schoolgebouwen, een kantoorpand aan de Amsterdamse Zuidas; het kan allemaal weer. Dankzij jou. Dat moet toch voor OA ook kunnen?

Natuurlijk, je springt niet zomaar in de bres voor elke organisatie die dreigt met omvallen. Ik geef je echter een kans om terug te pakken wat jou toebehoort. Het afgelopen jaar heeft OA onder aanvoering van NWO en KNAW naar de innovatiepijpen van je collega Verhagen gedanst. Dat moet je pijn gedaan hebben. Wetenschap is jouw portefeuille! En wat nog erger is: wetenschap wordt door Verhagen gemarginaliseerd tot een noodzakelijke kostenpost, die zo klein mogelijk moet blijven. Terwijl wetenschap juist de motor van de kenniseconomie is. Dat vind jij ook, toch? TOCH?!

Een miljardje of twee; meer hoeft het niet te kosten. En niemand hoeft er van te weten. We roepen samen dat OA nagenoeg failliet is, en maken een mooi verhaal over studenten die op straat staan en onderzoek dat naar het buitenland verdwijnt. Na een week sta je op als de Verlosser; na moeizame onderhandelingen heb je anderhalf miljard onder de bezuinigingen vandaan weten te trekken voor Onze Academia. Zo wordt je de held van de kenniseconomie, en niet Verhagen.

Het bierviltje met de grove berekening voor de besteding van het geld hou je nog van me tegoed, maar reken erop dat de uitkomsten onderwerp van gesprek zullen zijn.

Liefs,

Terry

Voorzitter Raad van Bestuur

Onze Academia