Local Global WarmingHoezo global warming? We kunnen toch schaatsen? Klonk het afgelopen winter. Het leek inderdaad ongeloofwaardig dat de aarde opwarmt als je voor de zoveelste keer de schaatsten onder zat te binden. Maar dat blijft natuurlijk een lokale observatie en global warming is toch echt een globaal effect.

Wat je ziet is essentieel voor het vormen van een mening, daarom is visualisatie van wetenschappelijke data heel erg belangrijk. Mijn ervaring is dat metingen een stuk makkelijker te beoordelen zijn zodra deze gevisualiseerd zijn, dan wanneer het alleen nog maar getallen zijn. De metingen die gedaan worden om het globale klimaat te bestuderen, worden gedaan door op duizenden verschillende plekken lokaal de temperatuur te meten. Deze grote hoeveelheid metingen worden samengevoegd om uitspraken over de klimaatveranderingen te kunnen doen. Maar de lokale data is ook op zichzelf interessant en is vrij te downloaden.

Onderaan deze pagina staat een Google Maps interface waarin de ruwe data verwerkt is: je kunt de lokale temperaturen bekijken van maand tot maand terug tot 1850. Rood geeft aan dat het die maand warmer dan gemiddeld was en blauw kouder dan gemiddeld (waarbij het gemiddelde vastgelegd wordt op de periode 1961-1990). De maand en het jaar waarvan de data getoond wordt kun je veranderen door op de tijdbalk onderaan te klikken of door het direct in te tikken en op update te klikken. Als je op de kaart op een hokje klikt krijg je de lokale temperatuur in de tijdbalk onderaan te zien. De groene lijn is de lokale temperatuur van het hokje waarop je geklikt hebt en de rode lijn is de globale temperatuur.

Hier een paar voorbeelden van lokale effecten die te zien zijn:

  • januari 2010 was hier inderdaad iets kouder dan gemiddeld, maar je ziet meteen dat het globaal wel overwegend warmer dan gemiddeld was
  • fluctuaties op land zijn meestal groter dan op zee
  • januari 1950 was de maand met de grootste afwijkingen (bijna 33 graden verschil)
  • in december 1997 was er een sterke El Nino (de warme streep aan de westkust van Chili)

Wat er voor conclusies te maken zijn over de globale klimaatopwarming laat ik aan de experts over, want er valt natuurlijk heel erg veel meer te zeggen over deze data dan alleen rode en blauwe kleurtjes. Het wetenschappelijke artikel horende bij de dataset geeft een glimp van alle analyse die achter de data zit.

(NB. Voor het maken van deze interface heb ik de HadCRUT3v dataset gebruikt. De kleuren zijn evenredig met de temperatuur afwijkingen, waarbij alles >+5oC fel rood is en alles <-5oC fel blauw, dit om voldoende contrast te krijgen voor kleinere temperatuur afwijkingen. Er is niet voor elke maand en elke sectie terug tot 1850 een temperatuur beschikbaar, vandaar de gaten in de kaart en de ontbrekende stukken uit sommige lokale grafieken.)