Een stevige controverse tussen twee partijen die onmogelijk met een grote boog om elkaar heen kunnen levert bijna altijd prachtig mooie momenten op. Dit weekend was er weer zo ééntje; de regering klapte uit elkaar. Eerst werd er nog even schuchter om elkaar heen gedraaid en als een pas gescheiden koppel werd eendrachtig verklaard dat het hele gebeuren in overleg had plaats gevonden. Maar dat wederzijdse respect kon niet lang duren, zoveel was duidelijk. En ja hoor, we hoefden niet lang te wachten, binnen 24 uur had het startsein voor een potje modder gooien geklonken. Genieten geblazen mensen, hoe de leiders van het ó zó keurige Nederland de maskers afzetten en zich eens van hun ongeschoren kant laten zien.

Even terug naar de wetenschap. Als een ramptoerist zit ik nu al 10 dagen lang te wachten op een ‘showdown’ tussen Creationisten/Intelligent Designers en Evolutionair Biologen, tevergeefs tot nu toe. De aanleiding is een artikel in Nature van 11 februari waarin onderzoekers van de University of Leicester onderzoek doen naar hoe de afbraaksnelheid van verschillende weefsels van een organisme kan variëren en hoe dit uiteindelijk kan beïnvloeden hoe een fossiel in een evolutionaire afstammingsboom wordt geplaatst. Ze richten zich in het artikel op ‘primitieve chordaten’ zonder harde weefsels (bijvoorbeeld botten). Deze voorlopers van de vertebraten (beesten met een ruggengraat) uit het Cambrium (500 miljoen jaar geleden) en hun fossielen geven inzicht in het ontstaan van alle soorten beesten die we kennen, en dus ook over onszelf.

Sansom en zijn collega’s laten met hun experimenten zien dat verschillende zachte weefsels met variabele snelheid worden afgebroken. Dit betekent dat wanneer twee exemplaren van dezelfde soort op verschillende tijdstippen in het ontbindingsproces gefossiliseerd raken, de één meer anatomische eigenschappen kan vertonen dan de ander. Worden die fossielen 500 miljoen jaar later, oftewel nu, opgegraven dan lijkt het ene exemplaar meer geëvolueerd dan de ander en wordt daardoor dus ook op een andere plek in een afstammingsboom gezet.

Maar goed, heel wat fossielen zouden nu wel eens verkeerd geplaatst kunnen zijn en als primitiever zijn aangeduid terwijl ze in werkelijkheid identiek zijn en alleen maar op een verschillende tijdstip in het ontbindingsproces tot fossiel zijn geraakt. Waarom tot nu toe geen felle discussies op het internet of de media tussen Darwinisten en ID-ers? Ik weet het niet, misschien heb ik iets gemist, misschien lezen ID-ers geen Nature, of misschien begrijpen ze ook dat het hier eigenlijk alleen maar gaat om een relatief kleine verstoring in de volgorde van een aantal zeer oude wezens. De rest van het fossiele bestand, staat nog altijd fier overeind, toch?