charles_darwin_wikipedia

In de trein, op weg naar een een kleine Darwin-jaar conferentie begon ik te lezen in een Nederlandse vertaling van brieven van Darwin (Charles Darwins brieven, een selectie, 1825-1859 – onder redactie van Frederick Burkhardt). Het bleek echt vermakelijk! En, zoals het hoort bij brieven, laten ze zien hoe gewoon Darwin is, blij met brieven van thuis & bang voor concurrentie van andere verzamelaars. De brieven zijn gratis te downloaden bij de uitgever Nieuwezijds. Hier een paar kleine citaten.

Aan zijn mentor Henslow

“Het is absoluut deprimerend in een prachtig woud te lopen, temidden van al die schatten & je te realiseren dat dit alles aan je is verspild.”

Aan zijn vader over zeeziekte

“Niemand die slechts 24 uur op zee is geweest heeft zelfs maar het recht te zeggen dat zeeziekte onaangenaam is.– De echte ellende begint pas als je zo uitgeput bent–dat een geringe inspanning een gevoel van flauwvallen opwekt. (…) Ik moet vooral een uitzondering maken voor uw recept met rozijnen, want dat is het enige voedsel dat mijn maag kan verdragen.”

Over hoe blij hij is brieven te krijgen

“Na een uur ongeveer slaagde ik erin de mijne [de brieven] in handen te krijgen, de zon was helder & het zicht schitterend; ons scheepje bewoog zich als een vis; daarom zei ik tegen mezelf dat ik alleen maar naar de namen van de afzenders zou kijken; maar het werkte niet; ik wenste bossen en water, Palmen en Kathedralen naar de Duivel & rende naar beneden; om daar te smullen van de ontroerende vreugde over jullie allen te lezen.”

Nog een keer aan Henslow

“Ik wil graag nog één keer mopperen, ongelukkigerwijs heeft de Franse regering een van haar Verzamelaars naar de Rio Negro gestuurd.– waar hij de afgelopen zes maanden heeft gewerkt, & die nu een omweg maakt via Kaap Hoorn.– Zodat ik nu zeer egoïstisch bevreesd ben dat hij het puikje van de zalm zal krijgen, vóór mij.– Aangezien ik niemand heb met wie ik kan praten over mijn geluk & pech bij het verzamelen, heb ik besloten het allemaal op u af te reageren.”