Staan de sterren goed voor de schrijvers van SciencePalooza? De eerste prijs heb ik alvast in de wacht gesleept. Gister bleek mijn team, bestaand uit BAM, AM, LOLA en Deltares (in mijn persoon) de eerste Delta Water Award te hebben gewonnen. Dit was een wedstrijd voor ‘jonge’ mensen werkzaam in de watersector om innovatieve plannen voor de toekomst van de zuidwestelijke delta te lanceren. Ons plan heet “van Meer naar Delta” en gaat over het terugbrengen van het deltakarakter in Zeeland door meren weer om te vorm naar zoute getijden wateren.  Uit twintig plannen mochten zes teams acht maanden lang hun idee uitwerken en van die zes zijn wij gister tot winnaar uitgeroepen.

Ik schreef eerder een stukje over de problematiek in de Zeeuwse meren op SciencePalooza. Voor het gebied rondom de Grevelingen hebben wij uitgewerkt hoe je daar getij terug zou kunnen brengen, en welke kansen voor recreatie en economie dat met zich meebrengt. Denk aan scheepvaart van de Grevelingen naar de Noordzee, wonen op de dijk, nieuwe mogelijkheden voor mosselkweek en meer intergetijde gebied. Naast de geplande getijdencentrale in de Brouwersdam stellen wij voor ook een doorgang voor schepen te maken en een doorgang voor zeedieren.

Tot slot een advies voor iedereen die ooit (onterecht natuurlijk) een prijsvraag heeft verloren, vooral voor de SP-schrijvers, die zich levendig herinneren hoe wij ooit eerder aan een prijsvraag voor ‘young professionals’ meededen, als onderdeel van het verwerkingsproces is het aan te raden om nog eens aan een wedstrijd mee te doen en die te winnen. Of anders misschien de Dutch Bloggies…