Veroorzaakt het BMR-vaccin (tegen de bof, mazelen en rode hond) autisme? Nee, dat doet het niet. Het oorspronkelijke artikel uit 1998 is begin maart door het gerenommeerde medische vaktijdschrift the Lancet teruggetrokken en 10 van de 13 auteurs hebben afstand gedaan van de suggestie dat er een verband tussen het vaccin en autisme bestaat. Het onderzoek is een voorbeeld van slechte wetenschap en pijnlijke belangenverstrengeling. Ik ga hier nu niet dieper op in. Lees er vooral meer over bij Noorderlicht en de BBC.

Helaas veroorzaakte het nieuws toentertijd nogal wat onrust bij ouders met als gevolg dat, vooral in Groot-Brittannië, massaal werd afgezien van inenting. Het gevolg: een enorme stijging van het aantal kinderen met mazelen aan de andere zijde van het Kanaal (van 56 in 1998 tot 1348 in 2008).

Ook in Nederland zijn er verontruste ouders en ontstaan er clubs die kritisch willen zijn, om vervolgens door te draven in hun wantrouwen jegens de wetenschap. Inentingen weigeren is niet meer voorbehouden aan streng gelovigen, ook in bijvoorbeeld Amsterdam-West en -Zuid, vind je weigeraars.

Het weigeren van het BMR-vaccin is dom en gevaarlijk. Op 1 mei verscheen er in the Guardian een ingezonden brief van een vader met een dochtertje met mazelen. Hij is woedend en legt op heldere wijze uit waarom. Hij schrijft ondermeer het volgende (MMR is hetzelfde als BMR):

“So anyone who clings to the notion that MMR causes autism is just plain wrong. Worse, if you opt not to have your child vaccinated, you are reducing the “herd immunity” and putting other children at serious risk. To be effective, the jab must cover 95% of the population, but because of the actions of MMR refusniks that is now below 85% – and in some parts of London it is down to 60%.

Those who delay or miss out their child’s vaccinations are putting ­everyone else at risk.”

Hij sluit af met:

“The decision by many of my neighbours not to vaccinate their children is on a par with the drunk who decides to get into his car to drive home. It is a personally reckless action that also endangers the lives of everyone else on the road. Society should view the MMR refuseniks with the same degree of scorn.”

De stoom moet uit zijn oren hebben geblazen en dan zo’n doordachte reactie schrijven. Ik vind het knap. Een eerder bericht op Sciencepalooza eindigde met een prachtige aanbeveling. Die wil ik graag herhalen; dat ga ik vast nog wel vaker doen:

“Beste burger,

Wees kritisch, maar laat angst niet uw leidraad zijn. U krijgt de vrijheid om te kiezen maar draagt daarmee wel verantwoordelijkheid.”

Ik wil daar nog aan toevoegen: verantwoordelijkheid voor jezelf, voor je kind èn voor anderen.