Never mind the dog…is een Engelse uitspraak die aangeeft dat sommige mensen met ‘enge’ honden zelf nog VEEL enger zijn! Hoe vaak zie je niet een pit bull die z’n hond uitlaat? Dat is nu onderzocht en gepubliceerd in het blad Journal of Forensic Sciences.

Wetenschappers van de Universiteit van West-Virginia onderzochten of baasjes van ‘boosaardige’ honden -dit zijn hondenrassen die volgens de Amerikaanse Kennel Club een verhoogd risico hebben op het aanvallen van mensen- een andere persoonlijkheid en gedrag hebben in vergelijking met andere hondenbezitters.

563 studenten met honden vulden anoniem een vragenlijst over hun gedrag in. De onderzoekers vonden dat boosaardige honden vaker ‘boosaardige’ baasjes hebben. De onderzoekers keken naar de volgende 5 karakter-categorieën: ‘impulsive sensation seeking’, ‘neuroticism-anxiety’, ‘aggression-hostility’, ‘activity’ en ‘sociability’. Het blijkt dat ‘boosaardige baasjes’ vooral vallen in de ‘sensatie-groep’.

Daarnaast waren ze significant vaker betrokken bij drugs, vandalisme, en vechtpartijen. Ook scoren ze hoog wat betreft karaktereigenschappen als onverschilligheid, egoïsme en neiging to manipulatief gedrag.

Is het niet heerlijk als vooroordelen wetenschappelijk bewezen worden? Hoewel… Dit is een grappig onderzoekje maar slecht opgezet. Ten eerste werden alleen studenten -dus hoogopgeleiden- bevraagd. Ten tweede waren de onderzoekers afhankelijk van de eerlijkheid van de studenten, alles was op vrijwillige basis. Ten derde zijn de categorieën (‘onverschilligheid’, ‘sensation-seeking’) die de onderzoekers kozen vrij arbitrair. Als je nou zou kijken naar veroordelingen of arrestaties dan heb je een meetbaar iets. Na het lezen van de discussie-sectie van het artikel bleek dat dat inderdaad al eens was gedaan in 2006 door andere onderzoekers. Die vonden dat eigenaren van boosaardige honden 10 keer vaker een veroordeling voor een crimineel vergrijp hadden. Kijk, daar hebben we wat aan. Dat is meetbaar. Mij is het dus niet helemaal duidelijk waarom dit onderzoek herhaald is!

Wat zouden we trouwens kunnen zeggen over de eigenaren van schoothondjes? Dat die graag zelf rondgedragen willen worden in een handtasje? Ik zie hier een vervolgonderzoek!