Hij was van verre te horen gisteren, de zucht van verlichting die het gevolg was van een simpele pennenstreek van president Obama. Iedereen die het stamcelonderzoek een warm hart toedraagt had hier jaren op gewacht.

Sinds 2001 mocht in Amerika met overheidsgeld alleen maar gewerkt worden aan een zevental stamcellijnen die al bestonden en waar dus geen embryo’s meer voor vernietigd hoefden te worden. Dat heeft onder andere geleid tot een situatie waarin op alle apparaten in het instituut waar ik werk een sticker zit (zie onder) waarop staat of je er wel of geen gebruik van mag maken als je met stamcellen aan het werk bent: als je je stamcellen even wilde opwarmen en het waterbadje waar je je oog op had laten vallen was gekocht met overheidsgeld dan had je pech en kon je die cellen een uurtje warmhouden in je broekzak.

Dat klinkt bijna hilarisch maar eigenlijk was het diep triest. Laboratoria wisten van gekkigheid niet meer met wie ze waarover mochten praten, welke data ze mochten uitwisselen en welke ideeën ze met elkaar konden delen. En als er iets slecht is voor wetenschappelijke vooruitgang is dat het wel. Die tijd is nu dus voorbij: aan het werk!

sticker

Sticker:”APPROVED for ALL hESC (human Embryonic Stem Cells) RESEARCH”