Ik moet iets bekennen; ik heb een zwak voor insecten, om precies te zijn voor sociale insecten zoals mieren en bijen. Neem nou mieren die ogenschijnlijk chaotisch maar ondertussen toch strak georganiseerd hun nest beheren. Ik hou dan ook van onderzoek waarbij speciale eigenschappen van deze insecten naar voren komen. Mieren kunnen elkaar net als mensen, dingen leren en honingbijen zijn in staat te communiceren via een “dans” taal waarbij ze hun collega’s kunnen vertellen of het voedsel verweg of dichtbij is. Vorige week verscheen er weer zo’n aardig onderzoek met de niet te benijden honingbij als lijdend voorwerp.

Honingbijen kunnen tellen! Nou ja, bijna dan, in een publicatie in PLoS ONE (voor iedereen toegangelijk) wordt aannemelijk gemaakt dat honingbijen onderscheid kunnen maken in aantallen. Daartoe kregen bijen, in het begin van een vliegopstelling, een patroon met een bepaald aantal elementen te zien, bijvoorbeeld drie vierkantjes. Later in de opstelling moesten de bijen kiezen tussen twee ruimtes; één met voedsel en één zonder. De ruimtes waren aangegeven met een verschillend aantal vierkantjes. Het patroon van de ruimte met voedsel (natuurlijk weer honing) had even veel vierkantjes als die in het begin. Werd er een ander patroon gebruikt dan waren de bijen nog steeds in staat op basis van het aantal, de goede keuze te maken. Uiteindelijk kunnen bijen tot vier elementen van een patroon herkennen. De onderzoekers benadrukken dat het onderscheiden van aantallen niet verward moet worden met tellen. Een grappige observatie die de onderzoekers deden was dat bijen die iets langer de tijd namen om een patroon te bekijken uiteindelijk ook een betere keuze maakten.

Je ziet het bijna voor je, een bij die aarzelt moet ik hier nu links of rechts voor de honing? Hmmm, had ik toch maar wat beter opgelet in het begin….