Soms heeft de experimentele econoom wel eens genoeg van al die experimenten. Tijdens een conferentie hier in Granada komen de meest bizarre onderzoekjes voorbij. Neem deze:

Een econoom met een hobby heeft honderden prof-voetballers geïnterviewd om erachter te komen welke partij begonnen is met strafschoppen nemen. Aan de hand van die data verklaarde hij 1. dat degene die begon met strafschoppen nemen de strafschoppen vaak won; en 2. dat de coaches zich daarvan bewust zijn, want als ze mogen kiezen, willen ze altijd als eerste. Zijn theorie was dat als de eerste schop raak is, de tweede partij met achterstand begint, en dat is slecht voor het gemoed. Kortom: gepsychologiseer zonder model.

Het lijkt in mijn vak een trend om data uit het echte leven, ‘field data’, te verzamelen en daar achteraf econometrie op te bedrijven, in plaats van een gecontroleerd experiment te doen. Het slechtste voorbeeld daarvan was de econoom die een periodieke daling in geweld op straat observeerde en dat met alle mogelijke statistieken probeerde te verklaren. En wat vond hij, na lang zoeken: de daling vond toevallig plaats rondom het uitbrengen van gewelddadige blockbusters. Volgens hem wilde de jeugdige crimineel ook wel eens naar de film. Het kan waar zijn, natuurlijk, maar het is geen test.

Die frustratie over correlatie in plaats van oorzaak en gevolg bestaat natuurlijk ook in de medicijnenwereld. Vandaar de lobby voor Evidence Based Medicine: medicijnen moeten getest, en tests moeten gebaseerd zijn op feiten en uitkomsten van gerandomiseerde tests en niet op statistische manipulaties van toevallige observaties. Precies! Maar soms schieten mensen door in hun fanatisme.

Daar tegen is dit hilarische paper een aanklacht:

Smith GCS, Pell JP. (2003). Parachute use to prevent death and major trauma related to gravitational challenge: Systematic review of randomised controlled trials. British Medical Journal, 327(7429), 1459-1461

Een pleidooi tegen het gebruik van parachutes tot de effecten duidelijk bewezen zijn. Klinkt flauw maar is hilarisch. Kijk ook vooral naar de commentaren op het artikel, die onder het artikel staan- sommige mensen worden er echt boos van.