Ouderen kunnen het beste maar veel licht krijgen en serieus worden aangesproken. Dementie bij ouderen blijkt namelijk te verminderen door lichttherapie en te versterken door zogenaamde ‘elderspeak’. Dit zijn de resultaten van verschillende recente onderzoeken. Onder ‘elderspeak’ wordt het neerbuigend praten tegen ouderen verstaan, zoals het gebruiken van de aanspreekvorm “we” in plaats van “u” of “je”. Het op deze manier betuttelen van mensen boven de 50 blijkt zelfs de levensduur met enkele jaren te kunnen verkorten.

Onderzoekers van Yale University ontdekten dat proefpersonen met een positief zelfbeeld en een positief beeld van ouder worden, gemiddeld 7.5 jaar langer leefden. Daarnaast ontdekten onderzoekers van de University of Kansas dat ouderen met een lichte vorm van dementie, die betuttelend worden toegesproken, geïrriteerd zijn en aggressief worden. Het zelfbeeld wordt negatiever waardoor de oudere in een negatieve spiraal terecht komt, wat de symptomen van een ziekte als Alzheimer kan versterken.

Eén van de voornaamste problemen bij mensen die dementeren is dat de biologische klok vaak danig van slag is. Dit leidt tot een onregelmatig slaapritme en oververmoeidheid. Beide hebben een negatief effect op de voortgang van de ziekte. Om de biologische klok in het gareel te houden is lichttherapie aan te bevelen. Veel licht vermindert depressies en remt de geestelijke achteruitgang, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut van Neurowetenschappen. De groep dementerenden die extra licht kreeg toegediend via extra felle tl-buizen ging zienderogen vooruit in vergelijking tot de groep die onder minder felle tl-buizen zat. De proefpersonen die meer licht kregen hadden bij allerlei klusjes minder assistentie nodig en konden zowaar weer zelf boterhammen voor de lunch klaar maken. De bejaarden zijn dus zelf gelukkiger en bovendien hebben ze ook minder intensieve verzorging nodig. Je verwacht dat dit laatste punt bij sommige politici wel interesse zou moeten wekken om rap tl-lichten te gaan monteren in bejaardentehuizen.