Vergeet de New York Times en The Economist en Colin Powell. Waar u, beste wetenschapsjunk, op zat te wachten in deze tijden van 30 minuten lange infomercials, Joe the Plumber en 150.000 dollar aan kledingbonnetjes, was natuurlijk de enige echte ‘SciencePalooza Endorsement’. Uw baken in de woelige wateren van de VS presidents verkiezingen op het gebied van de wetenschap. Wij hebben het afgelopen jaar geen blog-entry gemist, alle robocalls opgenomen en elk persbericht tegen het licht gehouden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de trackrecord en plannen van de presidents kandidaten in de VS.

[....]

Helaas, niets minder waar. Deze salononderzoeksjournalist plukt gewoon een door Nature Medicine gemaakt overzicht van het web. Het stuk is een bloemlezing van wat Obama en McCain en hun ‘veeps’ (vice-presidents kandidaten) in het verleden hebben gestemd en welke programma’s zij graag zouden willen uitvoeren in de toekomst. Hier onder de belangrijkste punten in ‘a nutshell’:

Geld: Obama wil meer geld (2x) naar onderzoek en vooral geld naar jonge onderzoekers . McCain wil ook meer geld uitgeven maar in de eerste jaren onder begrensing door een quotum. Sarah Palin wil een nieuw onderzoekslab in Alaska (geen grap).

Stamcellen: Hoe denken de kandidaten over het hete hangijzer in de Amerikaanse wetenschap:  stamcelonderzoek? In het verleden stemden zowel McCain als Obama voor de Stem Cell Research Enhancement Act (die door George Bush werd ge-veto-d). Deze wet maakte het mogelijk om uit embryo’s afkomstig uit fertiliteitsklinieken stamcellen te isoleren voor onderzoek. McCain is echter tegen het gebruik van weefsel dat afkomstig is van “baarmoeders van mensen en dieren”. Palin vindt dat er helemaal geen onderzoek aan stamcellen mag worden gedaan. Zij is immers pro-life. Zo pro-life zelfs dat slachtoffers van verkrachting geen abortus ondergaan (dit geheel terzijde en zeker geen grap). Joe Biden zegt dat het leven begint bij de conceptie maar dat hij zijn katholiek-zijn niet wil gebruiken in de politiek (hear, hear).

Speciale aandacht: Sarah Palin zal aandacht vragen voor mensen met het Down Syndroom. Niet geheel onlogisch daar zij moeder is van een zoontje met Down. McCain en Obama zullen beiden geld vrij maken voor autisme terwijl de ‘The Democratic Ticket’ (Obama/Biden) veel geld wil pompen in het kankeronderzoek.

Global Health: Als laatste “The Big Picture”: wereldwijde gezondheidszorg. In het Alaska van Palin (big picture?) is een team opgericht om mogelijke gezondheidscrises het hoofd te kunnen bieden. Obama will veel geld pompen in de vooruitgang van de wereldwijde gezondheidszorg omdat de veiligheid van de VS gebaat is bij een gezondere wereld in het algemeen. Biden heeft ervoor gezorgd dat President Bush’s PEPFAR program voor de bestrijding van AIDS drie keer zoveel funding heeft gekregen. En McCain? Die heeft herhaaldelijk gezegd dat abstinentie voor het huwelijk in scholen moet worden onderwezen. Tja…

Dus, na ampele overwegingen en gelet op de uitdagingen die het wetenschappelijke klimaat kent op dit moment, zeggen wij van SciencePalooza: 

We Endorse Barack Obama (duhuh!)
ps. als dit geen spin geeft weet ik het ook niet meer.