HIV-HolidayWie tegenwoordig geïnfecteerd raakt met HIV (en in een rijk land woont) neemt gewoon even een HIV-medicijnen-cocktail. Niks aan de hand, toch?

Was het maar zo. Wellicht dat het woord ‘cocktail’ iets te positieve connotaties oproept, want de bijwerkingen van deze HIV-remmers kunnen vrij ernstig zijn. Ik telde er maar liefst 37 op de Engelse wiki (ja ja zeer medisch verantwoord). ‘To name a few’: uitval van leverfuncties, huiduitslag, insomnia, misselijkheid, ingegroeide teennagels, mentale problemen, en wellicht de bekendste: herverdeling van vet op het lichaam, wat resulteert in een ingevallen gezicht op een dikke nek (lipodystrophy syndrome).

Mede om deze reden nemen sommige mensen een HIV-Holiday (deze term verzin ik ter plekke, komt wellicht door het misleidende woord ‘cocktail’). Met andere woorden, ze nemen voor een paar weken geen medicijnen, totdat de hoeveelheid T-cellen in het bloed drastisch daalt. Algemeen wordt aangenomen dat dit geen serieuze gevaren met zich meebrengt voor de patiënt en diens ziekteverloop (behalve dan dat het aantal virusdeeltjes in bloed en sperma zal stijgen wat kan betekenen dat deze mensen tijdens de therapiestop makkelijker anderen infecteren).

Nu heeft een internationaal team van wetenschappers onderzocht of deze HIV-Holiday gevolgen heeft voor de mortaliteit in het algemeen, dus of deze groep patiënten eerder dood gaat door andere, niet-HIV-gerelateerde ziektes. Dat bleek zo te zijn. De groep patiënten die af en toe hun therapie onderbrak, ontwikkelde bijvoorbeeld sneller hart- en vaatziekten. De onderzoekers denken dat hogere concentraties virus in het bloed tijdens de ‘Holiday’ verwantwoordelijk zijn voor een felle immuunreactie in de patiënten (tevergeefs uiteraard, want HIV muteert te snel om geëlimineerd te worden). De onderzoekers vonden in het bloed van deze overleden patiënten (ze hadden een vriezer vol met monsters) hogere waarden van moleculen die geassocieerd zijn met immuunreacties en bloedstolling. Het is niet goed voor het lichaam als dit soort ‘ontstekings-moleculen’ vaak en veelvuldig in het bloed voorkomen. De resultaten werden vandaag in PLoS Medicine gepubliceerd.

De auteurs benadrukken dat de studie nog eens herhaald moet worden in een grotere groep mensen, maar het lijkt erop dat HIV-patiënten zullen moeten kiezen tussen 2 kwaden: de Cocktail, of de Holiday.