Een verontrustend bericht over de toestand van onze oceanen in de Volkskrant: Er is een gigantische berg drijvend plastic ontdekt in de Stille Oceaan. Over een oppervlakte zo groot als Frankrijk, Portugal en Spanje drijven talloze plastic zakjes, teenslippers, rietjes en ander plastic afval. Het grootste probleem blijkt wellicht niet eens deze grote plasticconcentratie te zijn, maar eerder de talloze minuscule deeltjes plastic die overal in de oceaan ronddrijven.

Ik moest onmiddelijk denken aan een praatje dat ik ooit op een congres hoorde over ‘dead zones’ in oceanen. Deze ‘dead zones’ zijn grote gebieden waar concentraties van voedingsstoffen en organisch materiaal leiden tot zulke lage zuurstofgehaltes dat alles in het water afsterft. Ongeveer het enige dat kan leven onder deze barre omstandigheden zijn algen die lijken op grote bellen snot! Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk de Golf van Mexico en zoals je ziet is de grens in het water tussen de zuurstofloze, vervuilde zone en het heldere zuurstofrijke water messcherp.

Plastic zakken, modder en bellen snot