Religie beoefenen ter voorkoming van dood en verderf is een van de meest overschatte en tijdsverspillende activiteiten die er is. Zo is het klinkklare onzin om geregeld een kerkdienst bij te wonen of om voor jezelf te bidden voor een voorspoedig herstel na een hartinfarct. Ook van te voren investeren door een kaarsje op te steken of de kerk te bezoeken helpt niet; als kuise kerkganger maak je net zoveel kans als een akelige atheïst om ten prooi te vallen aan hart en vaatziekten. Kortom, tijdsverspilling die kerk, weer een item minder op de ‘nog te doen’ lijst.

Maar zoals wel vaker blijkt, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Zo werd een dag of drie terug mijn verbazing gewekt door een artikel in het respectabele blad ‘Proceedings of the Royal Society; Biological Sciences’. In dat stuk werd verkondigd dat religie beoefenen wel degelijk een beschermende werking kan hebben. Met alle Nintendo Wii verhalen van de laatste tijd stelde ik me voor dat het artikel misschien ging over een virtuele kerkdienst waar je met een nunchuck in je hand kruisjes slaat om demonen en duivels terug het vage vuur in te jagen terwijl je tegelijkertijd stevig een hosti tegen je gehemelte drukt.

Maar niets van dit alles, het ging om een serieus onderzoek. De onderzoekers van de universiteit van Nieuw Mexico in de VS proberen al een tijdje verbanden te leggen tussen het voorkomen van infectie ziektes en gedragingen van groepen mensen. In het artikel beschrijven ze de ontdekking dat in gebieden waar veel verschillende soorten infectie ziektes voorkomen, ook veel meer verschillende soorten religies voorkomen. Nu kan je je afvragen wat de oorzaak en wat het gevolg is, dus komen er nou zoveel religies voor omdat er zoveel soorten infectie ziektes voorkomen, of komen er zoveel soorten infectie ziektes voor omdat er zoveel religies voorkomen?

Dat laatste zou wel grappig zijn maar volgens Corey Fincher en zijn baas Randy Thornhill is het volgende aan de hand:

Mensen die zich groeperen op basis van religie zijn zeer hecht met elkaar verbonden en sluiten daarmee buitenstaanders uit. Dit kan handig zijn omdat je je daarmee ook afsluit voor allerlei invloeden van buitenaf. Bijvoorbeeld voor vreemde ziektes die andere groepen met zich meedragen. De onderzoekers stellen voor dat in een gebied waar veel verschillende soorten infectie ziektes voorkomen een hechte gemeenschap een beschermende werking kan hebben tegen deze ziektes. En dus, redeneren ze, heersten in deze gebieden de juiste omstandigheden (veel soorten ziektes) voor het ontstaan van een grote diversiteit aan hechte afgesloten groepen (religies).

Dat klinkt als een complexe verklaring, en dat is het ook. Er blijven ook nogal wat vragen onbeantwoord; Zijn de religieuze groepen wel zo hecht en afgesloten? Dragen de verschillende groepen ook daadwerkelijk verschillende infectieziektes met zich mee en als dat zo is zijn ze dan ook gevoeliger voor ziektes van andere groepen? Maar goed het is wel een spannend idee waarmee het voorkomen van zoveel verschillende soorten religies op de wereld gedeeltelijk kan worden verklaart.

Terugkomend op het begin van het verhaal, lijkt het er dus op dat God niet luistert naar individuen maar meer interesse toont als Hij meerdere mensen tegelijk kan ‘redden’. Dus, sluit je aan bij zoveel mogelijk kerkgenootschappen want je weet nooit waar het goed voor is. Het is wel essentieel om ze niet allemaal geregeld te bezoeken want van veel wisselende contacten is nog nooit iemand gezond gebleven.